ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни


Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

АПДП – ШАРМАНТ ДИЗАЙН ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни


Наименование АПДП – ШАРМАНТ ДИЗАЙН ЕООД 

ЕИК/БУЛСТАТ : 203678474

Седалище и адрес на управление: гр.Бургас

E-mail: office@maestra.bg

Телефон.: 0889 592 849


Информация относно компетентния надзорен орган


Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bgОснование за събиране и обработване на Вашите лични данни


АПДП – ШАРМАНТ ДИЗАЙН ЕООД събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати поръчаният от Вас артикул, като изрично получава Вашето съгласие.

АПДП – ШАРМАНТ ДИЗАЙН ЕООД спазва следните принципи

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

ограничение на целите на обработване.

Видове данни, които Вашата компания събира

Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

Цел за която се събират данните: изпращане на поръчан от Вас артикул

АПДП – ШАРМАНТ ДИЗАЙН ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Срок на съхранение на личните Ви данни

АПДП – ШАРМАНТ ДИЗАЙН ЕООД съхранява Вашите лични данни 5 години. 


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни


Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от АПДП – ШАРМАНТ ДИЗАЙН ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.


Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от АПДП – ШАРМАНТ ДИЗАЙН ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.


Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Вашата компания.


Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от АПДП – ШАРМАНТ ДИЗАЙН ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а АПДП – ШАРМАНТ ДИЗАЙН ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.


Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от АПДП – ШАРМАНТ ДИЗАЙН ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.


Право на преносимост

Вие можете да поискате от АПДП – ШАРМАНТ ДИЗАЙН ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от АПДП – ШАРМАНТ ДИЗАЙН ЕООД